Olej z krokosza barwierskiego – optymalny nośnik witaminy D

Olej z krokosza jako nośnik

Olej z nasion krokosza posiada bardzo wysoką wartość odżywczą: w 90-92 proc. składa się z nienasyconych kwasów tłuszczowych i w 8-10 proc. z kwasów nasyconych. Zawiera flawonoidy, kumaryny, kwasy tłuszczowe i steroidy oraz posiada pożądany profil kwasów tłuszczowych. Zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych jest niska: kwas stearynowy stanowi 2-4 proc., a palmitynowy 5-10 proc.

Skład kwasów tłuszczowych oleju z krokosza barwierskiego

 

Kwas tłuszczowy olej z krokosza barwierskiego
mirystynowy 0,09
palmitynowy 5,85
stearynowy 2,24
oleinowy 15,47
linolowy 76,26
linolenowy 0,09
Całkowita zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych 15,00
Całkowita zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 76,00
Całkowita zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych 9,00

Źródło: Sunitha i wsp., 1997.

 Czego dowiodły badania

Podobnie jak inne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, witamina D jest najlepiej przyswajana przez organizm w obecności lipidów — wchłanianie wchodzącej w skład miceli tłuszczowych witaminy D odbywa się w wyniku pinocytozy. Dowiedziono, że po spożyciu witaminy D zawieszonej w MCT (średniołańcuchowych kwasach tłuszczowych) jej biodostępność była gorsza w porównaniu z formulacją opartą na długołańcuchowych kwasach tłuszczowych. Zatem według aktualnych doniesień naukowych, wchłanianiu witaminy D sprzyja obecność długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (takich jak są w oleju z krokosza barwierskiego).

Istotne korzyści

Olej z krokosza barwierskiego posiada zalety, które stanowią o jego wartości użytkowej w przypadku suplementacji witaminą D:

  • zapewnia wyższą przyswajalność witaminy D po spożyciu w przeciwieństwie do preparatów zawierających średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT);
  • posiada korzystny profil kwasów tłuszczowych — nie tylko dla zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, ale również mający wpływ na wchłanianie witaminy D (wysoka zawartość długołańcuchowych jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych poprawiających jej biodostępność);
  • jest stabilny i odporny na działanie czynników środowiskowych;
  • poza kwasami tłuszczowymi stanowi źródło innych substancji o działaniu korzystnie wpływającym na funkcjonowanie organizmu, m.in. steroli, tokoferoli i flawonoidów.

Podsumowując, należy podkreślić, że preparaty zawierające witaminę D rozpuszczoną w oleju z krokosza barwierskiego zapewniają wyższą przyswajalność spożywanej witaminy w przeciwieństwie do preparatów zawierających średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT). Dodatkową zaletą jest brak konieczności stosowania ww. preparatów razem z posiłkiem zawierającym tłuszcz, co jest wygodne i pożądane przez konsumentów i pacjentów.

Piśmiennictwo

1. Płudowski P. i wsp.: Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy Medyczne nr 4, tom 11, 2014. 2. Ying Yang, McClements D.J.: Vitamin E bioaccessibility: Influence of carrier oil type on digestion and release of emulsified α-tocopherol acetate. Food chemistry 2013, 141: 473-481. 3. Asgarpanah J., Kazemivash N.: Phytochemistry, pharmacology and medicinal properties of Carthamus tinctorius L. Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine, 2013 Feb; 19(2): 153-159. 4. Pavlov D.C., Todorov N.A.: Safflower (Carthamus tinctorius L.), chapter 27 in Legumes and Oilseeds in Nutrition. Chapman & Hall 1996. 5. Trang H.M., Cole D.E., Rubin L.A., Pierratos A., Siu S., Vieth R.: Evidence that vitamin D3 increases serum 25-hydroxyvitamin D more efficiently than does vitamin D2. Am. J. Clin. Nutr. 1998; 68 (4), 854-858. 6. Guttoff M., Hossein Saberi A., McClements D.J.: Formation of vitamin D nanoemulsion-based delivery systems by spontaneous emulsification: Factors affecting particle size and stability. Food Chemistry 2014 171: 117-122. 7. Gawęcki J.: Żywienie człowieka — podstawy nauki o żywieniu. PWN, 2010. 8. Sikorski Z., Drozdowski B., Samotus B., Pałasiński M.: Chemia Żywności. PWN, 1988. 9. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K.: Dodatki funkcjonalne do żywności. Argo & Food Technology, 1993. 10. Huo T., Ferruzzi M.G., Schwartz S.J., Failla M.L.: Impact of fatty acid composition and quantity of triglicerides on bioaccessibility of dietary carotenoids. J. Agric. Food Chem. 2007; 55 (22): 8950-8957. 11. Kossena G.A., Boyd B.J., Porter C.J.H., Charman W.N.: Separation and characterization of the colloidal phases produced on digestion of common formulation lipids and assessment of their impact on the apparent solubility of selected poorly water-soluble drugs. J. Pharm. Sc. 2002; 92 (3): 634-648. 12. Dahan A., Hoffman A.: Use of a Dynamic in Vitro Lipolysis Model to Rationalize Oral Formulation Development for Poor Water Soluble Drugs: Correlation with in Vivo Data and the Relationship to Intra-Enterocyte Processes in Rats. Pharm. Res., Sep 2006, Vol. 23, No. 9. 13. Sunitha T., Manorama R., Rukmini C.: Lipid profile of rats fed blends of rice bran oil in combination with sunflower and safflower oil. Plant Foods for Human Nutrition 1997, 51: 219-230.