Vitrum D3 – nr 1 w Polsce*

Problem niedoboru w Polsce i na świecie

Badania wykazują, że problem z niedoborem witaminy D ma ponad 1 miliard osób na całym świecie!

Problem niedoboru witaminy D3 w Polsce i na świecie

Mimo wytycznych na temat suplementacji witaminą D opracowanych między innymi w:

  • Polsce (rok 2009),
  • na Węgrzech (rok 2012)
  • Niemczech, Austrii i Szwajcarii (rok 2012),
  • Stanach Zjednoczonych (przez IOM- rok 2010 oraz przez Endocrine Society- rok 2011),

a także przez International Osteoporosis Foundation (rok 2010).

Deficyt witaminy D pozostaje wciąż powszechny we wszystkich przedziałach wiekowych, stanowiąc globalny problem zdrowia publicznego.

Naturalną konsekwencją tej sytuacji jest konieczność ciągłego uświadamiania społeczeństwu oraz środowisku medycznemu, jaką rolę odgrywa witamina D i jak istotne jest wyrównanie jej deficytu.

Badania wykazują, że nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Utrzymując zwykłą dietę, nieukierunkowaną na zmaksymalizowanie dostarczenia witaminy D, z pożywieniem można przyjąć ok. 10% całkowitego dziennego zapotrzebowania. Pozostała część musi zostać wytworzona podczas syntezy skórnej z udziałem promieniowania słonecznego, oraz dostarczona wraz z suplementami.

W okresie jesienno-zimowym w szerokości geograficznej, w której leży Polska, nasłonecznienie nie jest wystarczające do wytworzenia odpowiednich ilości witaminy D. Dlatego od września do kwietnia suplementacja witaminą D jest zalecana wszystkim Polakom.

Poziom natężenia UVB na świecie

PODSUMOWANIE

Badania wykazują, że niedobór witaminy D to globalny problem. Chcą dbać o zdrowie i jakość życia, nie powinniśmy bagatelizować tego zagrożenia. Niedobór witaminy D na podstawie wyników licznych badań jest coraz częściej postrzegany jako czynnik ryzyka nie tylko osteoporozy, ale również takich chorób jak nowotwory, choroba sercowo-naczyniowa, cukrzyca obydwu typów, nadciśnienie tętnicze, choroby autoimmunologiczne, choroby metaboliczne, infekcje związane z niedoborami odporności, oraz niektóre choroby neurologiczne i schorzenia psychiatryczne.