Vitrum D3 – nr 1 w Polsce*

Metabolizm

Witamina D dostarczana jest do organizmu z 2 źródeł – syntezy słonecznej oraz pożywienia. Jednak głównym źródłem witaminy D dla człowieka jest słońce.

Endogenna witamina D3 (cholekalcyferol) powstaje w skórze z 7-dehydrocholesterolu pod wpływem promieniowania UVB (290-315 nm). Produktem pośrednim tej reakcji jest prewitamina D3, która pod wpływem ciepła ulega izomeryzacji do cholekalcyferolu (to chemiczna nazwa witaminy D). W przypadku zbyt intensywnej ekspozycji na światło słoneczne dochodzi do degradacji nadmiaru prewitaminy D3 i witaminy D3 w skórze do nieaktywnych metabolitów, dlatego przedawkowanie witaminy D przebywając na słońcu jest niemożliwe. Cholekalcyferol jest formą nieaktywną biologicznie. W celu uzyskania biologicznej aktywności, cholekalcyferol jest transportowany ze skóry drogą krwionośną za pomocą białka wiążącego witaminę D (DBP- Vitamin D Binding Protein) do wątroby.

W pierwszym etapie przemian, w komórkach wątroby pod wpływem 25-hydroksylazy powstaje 25-hydroksycholekalcyferol (25(OH)D – kalcydiol), a w drugim etapie w nerkach z udziałem 1α-hydroksylazy powstaje 1α,25-dihydroksycholekalcyferol (1α,25(OH)2D, zwany kalcytriolem). Obydwa metabolity przedostają się do krwiobiegu, z tym, że formą aktywną jest 1α,25-witamina D. Natomiast 25(OH)D jest markerem zawartości witaminy D w organizmie. Działanie 1α,25(OH)2 witaminy D jest szersze niż utrzymanie homeostazy wapnia. Dowodem tego jest wykrycie receptora witaminy D – VDR (Vitamin D Receptor), który jak się okazało jest czynnikiem występującym we wszystkich komórkach różnych tkanek, a więc nie tylko tych związanych z homeostazą wapnia i fosforu. Ponadto, okazało się, że 1-alfa hydroksylaza występuje oprócz nerek jeszcze w wielu innych komórkach, takich jak keratocyty, makrofagi i enterocyty.

Zobacz, w jaki sposób witamina D metabolizowana jest przez organizm człowieka:

Metabolizacja witaminy D przez organizm człowieka

Należy pamiętać, że w okresie jesienno-zimowym w szerokości geograficznej, w której leży Polska, nasłonecznienie nie jest wystarczające do wytworzenia odpowiednich ilości witaminy D.

Z tego względu od września do kwietnia specjaliści zalecają wszystkim przyjmowanie suplementów z witaminą D.