Vitrum D3 – witamina słońca

Zalecenia

Wytyczne dotyczące zasad suplementacji witaminą D co kilka lat ulegają zmianie. W 2017 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej wystąpił z inicjatywą weryfikacji
i ewentualnego uaktualnienia obowiązujących zaleceń dla populacji ogólnej. We współpracy z Europejskim Towarzystwem Witaminy D – EVIDAS oraz z innymi towarzystwami naukowymi i konsultantami krajowymi, został powołany Zespół Ekspertów, który na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa, własnych doświadczeń klinicznych i krytycznej dyskusji opracował aktualne wytyczne suplementacji witaminą D.

  • Dzieciom w wieku od 6 do 12 miesięcy zaleca się przyjmowanie 400–600 j.m./dzień (10-15 µg), zależnie od dobowej ilości witaminy D przyjętej z pokarmem.
  • U dzieci zdrowych w wieku 1-10 lat przebywających na słońcu z odkrytymi przedramionami i nogami do połowy przez co najmniej 15 minut dziennie w godzinach od 10.00 do 15.00 bez kremów z filtrem nałożonych na skórę, w okresie od maja do września, suplementacja nie jest konieczna, choć wciąż jest zalecana i bezpieczna. Jeśli te warunki nie są spełnione, zalecana jest suplementacja w ilości 600–1000 j.m./dzień (15-25 µg), w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie, przez cały rok.
  • W przypadku zdrowych nastolatków (11-18 lat) przebywających na słońcu z odkrytymi przedramionami i nogami do połowy przez co najmniej 15 minut dziennie w godzinach od 10.00 do 15.00 bez kremów z filtrem na skórze w tym czasie, w okresie od maja do września suplementacja nie jest konieczna, choć wciąż zalecana i bezpieczna. Jeśli te warunki nie są spełnione, zalecana jest suplementacja w ilości 800–2000 j.m./dzień (20-50 µg), w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie, przez cały rok.
  • U zdrowych osób dorosłych (w wieku 19-65 lat) przebywających na słońcu z odkrytymi przedramionami i nogami do połowy przez co najmniej 15 minut dziennie w godzinach od 10.00 do 15.00 bez kremów z filtrem w okresie od maja do września suplementacja nie jest konieczna, choć wciąż zalecana i bezpieczna. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, zalecana jest suplementacja w ilości 800–2000 j.m./dzień (20-50 µg), w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie, przez cały rok.
  • Seniorom >65–75 lat oraz osobom z ciemną karnacją skóry, z uwagi na zmniejszoną skuteczność syntezy skórnej, suplementacja zalecana jest przez cały rok w ilości 800–2000 j.m./dzień (20-50 µg), w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie. Natomiast seniorom powyżej 75 lat z uwagi na zmniejszoną skuteczność syntezy skórnej oraz potencjalnie obniżoną absorpcję z przewodu pokarmowego i zmieniony metabolizm witaminy D, suplementacja rekomendowana jest przez cały rok w ilości 2000–4000 j.m./dzień (50-100 µg), w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie.
  • Kobiety w okresie prokreacji i planujące zajść w ciążę powinny mieć zagwarantowaną odpowiednią podaż witaminy D, taką jak w ogólnej populacji osób dorosłych, jeżeli to możliwe pod kontrolą stężenia 25(OH)D w surowicy. Po potwierdzeniu ciąży suplementacja powinna być prowadzona pod kontrolą stężenia 25(OH)D w surowicy, tak aby utrzymać stężenie optymalne w granicach >30–50 ng/ml. Jeżeli oznaczenie witaminy 25(OH)D nie jest możliwe, po konsultacji z lekarzem, zalecane jest stosowanie witaminy D w ilości 2000 j.m./dzień (50 µg), przez cały okres ciąży i laktacji.