1 Pludowski P. i wsp. Witamina D: Rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów – wytyczne dla Europy Środkowej 2013 r.
Standardy Medyczne 2013: T. 10, nr 5, s. 573-578.M

2 Międzynarodowy Zespół Ekspertów, "Wytyczne suplementacji witaminą D dla Europy Środkowej", Endykronologia Polska, nr 4, 2013.