2 Międzynarodowy Zespół Ekspertów, "Wytyczne suplementacji witaminą D dla Europy Środkowej", Endykronologia Polska, nr 4, 2013.