Nota Prawna

 1. Serwis www.vitrumd3.pl  został przygotowany przez UNIPHARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i stanowi jego własność. Niniejsza nota prawna reguluje warunki dostępu oraz korzystania z serwisu.
 2. Publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają charakter wyłącznie informacyjny oraz reklamowo-promocyjny. Treści zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Koreksu cywilnego i nie mogą zostać potraktowane, jako doradztwo, konsultacja czy też rekomendacje.
 3. UNIPHARM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, albowiem stosowanie dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego każdorazowo powinno zostać poprzedzone konsultacją z lekarzem specjalistą oraz zapoznaniem się z informacjami dołączonymi do preparatów, zawierającymi szczegółowe wskazania dotyczące ich stosowania.
 4. W związku z faktem, iż na stronie internetowej zamieszczane są artykuły z prasy specjalistycznej, UNIPHARM Sp. z o.o. oświadcza, iż artykuły te mają charakter wyłącznie informacyjny, a UNIPHARM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 5. Zawarte na stronie treści są przedmiotem praw autorskich przysługujących UNIPHARM Sp. z o.o. w związku, z czym podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. Ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie wymaga uprzedniej, wyraźnej zgody UNIPHARM Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie.
 6. Informacje zawarte w serwisie oraz zasady korzystania z niniejszego serwisu mogą być zmieniane i poprawiane przez UNIPHARM Sp. z o.o. bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
 7. Osoby umieszczające komentarze oraz opinie na stronach internetowych UNIPHARM Sp. z o.o. potwierdzają, że są właścicielami przesyłanego materiału lub mają, co do niego nieograniczone prawo przekazywania. Osoby te w momencie przesłania materiału potwierdzają również, że przesyłane przez nie treści zgodne są z przepisami prawa oraz nie istnieją jakiekolwiek przeszkody dotyczące ich publikacji.
 8. UNIPHARM Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania oraz dystrybuowania przesłanych do serwisu materiałów i treści bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.
 9. UNIPHARM Sp. z o.o. nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu (w szczególności komentarzy pod artykułami oraz opinii użytkowników) i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Treści zamieszczane przez użytkowników serwisu mogą zostać w każdym czasie usunięte przez UNIPHARM Sp. z o.o.
 10. Wszelkie zawarte na stronie informacje zebrane zostały w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych przez właściciela serwisu za wiarygodne. Pomimo to UNIPHARM Sp. z o.o. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, rzetelność oraz aktualność zawartych na stronie informacji.
 11. W związku z faktem, iż serwis posiada linki do stron osób trzecich UNIPHARM Sp. z o.o. zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Możliwość połączenia ze stroną niebędącą własnością UNIPHARM Sp. z o.o. nie oznacza również rekomendacji treści, produktów, czy też usług, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik z zamieszczonych w serwisie linków korzysta na własną odpowiedzialność.
 12. Wszelkie pytania, uwagi dotyczące strony internetowej prosimy przesyłać na adres e-mail: info@unipharm.pl  lub na adres UNIPHARM Sp. z o.o.: ul. Puławska 428, 02-884 Warszawa.