Kontakt

 

Takeda Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa, Polska
+48 22 608 13 00 / -01
+48 22 608 13 03

NIP: 5262868535, KRS: 00000237611
Kapitał Zakładowy 81.000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego