Dawkowanie witaminy D

Prawidłowa suplementacja witaminy D*:

Dorośli  800 – 2000 j.m./dobę

Osoby 65+ 800 – 2000 j.m./dobę

Osoby dorosłe, otyłe (BMI>30 kg/m2) 1600 – 4000 j.m./dobę

Kobiety ciężarne i karmiące piersią 1500 – 2000 j.m./dobę

 

*Płudowski P. i wsp. (2013) Witamina D:  Rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych oraz grupach ryzyka deficytów – wytyczne dla Europy Środkowej 2013 r., Standardy medyczne/Pediatria, T.10, str. 573-578.